Konference supervize

ve zdravotnictví 23.3.2023

 

Konference supervize ve zdravotnictví

23.3.2023

Supervizní tým FN Brno pořádá III. celostátní konferenci SUPERVIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ v termínu 23.3.2023. Supervize ke zdravotnictví patří a měla by být její nedílnou součástí. Zastavme se a dopřejme si čas společně sdílet supervizní zkušenosti z oblasti zdravotnictví.

Poslední ročník supervizní konference proběhl v roce 2019. Po delší pauze způsobené koronavirovými restrikcemi a dalšími nepříjemnými okolnostmi se opět těšíme na setkání. Jaký vliv měly a mají vnější okolnosti jako pandemie koronaviru, válečný konflikt, ekonomická krize na supervizi ve zdravotnictví?

Těšíme se na Vás

Supervizní tým FN Brno

 

 

 

 

 

Všeobecné informace

Místo konání:

FN Brno, Jihlavská 20 Brno, 625 00

3. patro výškové budovy - kinosál

 

 

 

Registrace a platba

Na konferenci se registrujte na následujícím odkazu. Aktivní účastník je osvobozen od registračních poplatků

Vystavení faktury/daňového dokladu zajišťuje ekonomické oddělení FN Brno na základě realizované platby.

 

 

 

Program

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky