Supervizní tým Brno

Supervizní tým ve FN Brno zahájil činnost v roce 2015 po předchozím dvouletém grantovém projektu s názvem "Vytvoření metodiky supervize u NLZP s interním a chirurgickým zaměřením". Poskytuje kolegiální podporu pro všechny zaměstnance FN Brno. Podstatou supervize je rozhovor v bezpečném prostoru, kde může zaměstnanec bez obav otevřít své pochyby a tápání a nacházet nová řešení pracovních situací. Je zde prostor sdílet emoce, které k práci zdravotníků patří a zůstaly by nezpracované. Zároveň se jedná o účinný nástroj profesního růstu.

Supervizní tým nabízí individuální, skupinové i týmové supervize, organizuje vzdělávací akce zaměřené na supervizi. Supervizní činnost je poskytována na všech třech pracovištích ve FN Brno i online formou.

V současné době má 5 zaměstnanců:

Vedoucí týmu/supervizor Mgr. Jana Špačková spackova.jana@fnbrno.cz

Supervizor Mgr. Miroslava Ježová jezova.miroslava@fnbrno.cz

Supervizor Mgr. Lenka Slavíčková slavickova.lenka2@fnbrno.cz

Supervizor Mgr. Adam Šimoník simonik.adam@fnbrno.cz

Supervizor Bc. Silvia Szalaiová szalaiova.silvia@fnbrno.cz


Webové stránky

https://www.fnbrno.cz/supervizni-tym/k1734


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky